» Nou Reial Decret de certificació de l’eficiència energètica d’edificis.

Consulta pública. Projecte de Reial Decret pel qual s’estableix un sistema de Certificats d’Estalvi Energètic (CAEs).

» Espanya. Publicada la nova Llei de canvi climàtic i transició energètica.

» Límits d’exposició professional per a agents químics a Espanya.

» Consulta pública. Informe sobre requisits d’avaluació de conformitat del control de producció dels formigons fabricats en central, en el marc de la instrucció tècnica aprovada per Reial Decret 163/2019 (ITCPH-19).

» Portal InvestEU

CTE. Novetats DB-HE d’estalvi d’energia.

Els més vistos