» Nou Reial Decret sobre criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.

» Nou Reial decret sobre el sistema de Certificats d’Estalvi Energètic.

» Audiència i informació pública. Avantprojecte de Llei d’Indústria.

» Audiència i informació pública. Projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, i d’altres activitats relacionades amb l’exposició a radiacions ionitzants.

» Espanya. Publicat un nou reial decret llei que estableix mesures de reforç per a la protecció als consumidors d’energia i de reducció del consum de gas natural

» Audiència pública. RSCIEI, Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials

Proyecto metodologia BIM

» Qüestionari metodologia BIM per a PIMEs

Els més vistos