» RITE. Modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

» Consulta pública prèvia del projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

» Consulta pública prèvia del projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.

» Consulta pública. Projecte de Reial Decret Real pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

» Nou etiquetatge energètic d’electrodomèstics

Mascaretes COVID-19: Normativa i etiquetatge

» El teletreball a les nostres vides

Els més vistos