» Nova Directiva relativa a l’eficiència energètica dels edificis.

» En revisió les Normes ISO 9001 i ISO 14001: Preparant-se per a un Futur més Sostenible

» Mètode de càlcul per a elements adaptables de l’envoltant de l’edifici. Nova norma UNE.

» Nova versió del simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis

» Calculador d’atenuació dels protectors auditius.

» Orientacions per a la integració de la prevenció de riscos laborals al disseny de cobertes.

» Calculadora d’emissions de CO2 i altres gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per al sector del biogàs.

Els més vistos