» Anàlisi de l’estat actual de l’emmagatzematge darrere del comptador a Espanya.

» Consulta pública. Guia del Reglament sobre homologació de vehicles.

Saps què és el Kit Digital?

» Guia per a l’Elaboració del Llibre de l’Edifici Existent.

» Catalunya. Nova versió del formulari del tràmit de certificació energètica.

» Noves disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització dels treballadors d’equips de protecció individual.

Nova UNE-ISO 37002:2021. Sistemes de gestió de la denúncia d’irregularitats. Directrius.

Els més vistos