Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Guia d’accessibilitat dels espais urbans.

Una dècada després de la seva aprovació i entrada en vigor, va quedar derogada el 02-01-2022 l’Ordre VIV/561/2010 que es desenvolupava el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

S’ha entès necessària la seva actualització i adaptació als canvis normatius produïts i s’ha substituït per l’Ordre TMA/851/2021  que desenvolupa el nou document tècnic.

Com a resultat d’aquesta modificació, el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat la guia d’accessibilitat dels espais urbans v.1.0.

Aquest document tracta de millorar la comprensió dels seus continguts i ajudarà a una aplicació de l’Ordre el més uniforme i efectiva possible. La Guia també aporta aclariments i exemples que volen facilitar les decisions que han d’adoptar els qui l’han d’aplicar.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris