Infocentre és la marca dels serveis de legislació i normes tècniques dels Enginyers Industrials de Catalunya. Ens avalen més de 25 anys d’experiència.

Oferim la informació necessària per facilitar el compliment de les obligacions legals (en matèries com seguretat industrial, medi ambient, prevenció de riscos laborals) i els requeriments tècnics de productes (com marcatge CE, qualitat, seguretat, assajos).

Adaptem els serveis a les necessitats particulars de cada empresa o professional, tenint en compte el sector (químic, alimentari, cosmètic, logístic, serveis, enginyeries) i el volum de l’empresa. Visita el nostre lloc web Infocentre.

Montse Díez  Responsable d’ Infocentre
Mònica Carretero Tècnic
Àlex Congost Tècnic
Anna Masdeu Tècnic
Marta Torelló Tècnic
Maite Sanz  Coordinador blog

 

Comentaris