Medi ambient

» Pla estratègic de salut i medi ambient.

El Ministeri de Sanitat en coordinació amb el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic han publicat el Pla Estratègic de Salut i Medi Ambient.

L’objectiu principal d’aquest Pla Estratègic és promoure entorns saludables que ajudin a assolir els objectius de salut de la població i disminueixin els riscos derivats dels factors ambientals i els condicionants, disminuint la càrrega de malalties i identificant noves amenaces. Per això, es facilitarà el desenvolupament de polítiques en matèria de salut ambiental, impulsant l’enfocament “One Health” que sigui incloent amb la biodiversitat.

El document estableix línies d’intervenció, amb objectius i indicadors concrets, per als factors de risc ambiental més rellevants, i aprofundeix en l’impacte d’aquests factors a la salut, identifica noves amenaces, estableix estratègies de resposta i planteja l’avaluació dels resultats.

Un Pla que s’adreça tant a la ciutadania com a professionals.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris