Energia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Informació pública. Reial decret que modifica diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adaptar-lo al principi de reconeixement mutu.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sotmet a informació pública el Reial decret que ha de modificar diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adaptar-lo al principi de reconeixement mutu.

A continuació, detallem els reglaments afectats:

  • Reglament d’instal·lacions petrolíferes.
  • Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.
  • Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
  • Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials.
  • Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.
  • Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
  • Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.
  • Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
  • Alhora, s’aprofita per corregir els errors detectats al Reglament d’equips a pressió i a les instruccions tècniques complementàries ITC EP 3, «Refineries de petrolis i plantes petroquímiques», i ITC EP 5, «Botelles d’equips respiratoris autònoms» , aprovades pel Reial Decret 809/2021.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 4 de març de 2022 i podran remetre’s a l’adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es indicant a l’assumpte: ” Real Decreto reconocimiento mutuo “.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris