Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Guia tècnica sobre la bomba de calor a la rehabilitació energètica d’edificis

L’Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) ha redactat per a l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la guia tècnica sobre la bomba de calor en la rehabilitació energètica d’edificis.

L’objectiu d’aquesta publicació és fomentar la rehabilitació energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis mitjançant bomba de calor, i contribuir a complir els ambiciosos objectius europeus i nacionals de reducció del consum energètic final en tots els sectors, promovent una major incorporació de les energies renovables al sector de la climatització.

La guia aborda els casos tipus per substituir els sistemes convencionals de climatització per noves solucions mitjançant bomba de calor en funció de la tipologia i de l’ús de l’edifici, alhora que descriu els avenços de la tecnologia i les barreres per a la seva introducció a la rehabilitació de edificis.

Està adreçada a usuaris avançats, professionals del sector i a les administracions públiques com a eina de consulta i orientació per a la planificació i elaboració de projectes de rehabilitació energètica de les instal·lacions dels edificis mitjançant bomba de calor.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris