Energia i instal·lacionsQuímica i farmacèuticaRiscos laboralsSeguretat industrial i enginyeria

» Guia tècnica d’aplicació del Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries.

La Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial del del Ministerio de Industrio, Comercio y Turismo ha publicat una nova versió de la guia tècnica d’aplicació del Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les instruccions tècniques complementàries (RAPQ), aprovat pel Reial Decret 656/ 2017.

La guia es planteja com un document de recopilació de consultes i respostes per a la interpretació correcta del RAPQ, facilitant suggeriments concrets en aquells casos en què el text reglamentari pot conduir a interpretacions diverses, i per a l’establiment d’aclariments a conceptes de caràcter general. Alhora i amb valor afegit, incorpora exemples pràctics d’aplicació, arbres de decisió, esquemes lògics, diagrames, imatges i fotografies.

El document pretén ser una eina viva, amb la possibilitat d’incorporar noves respostes a totes les qüestions que sorgeixin en la mesura que s’avanci en l’aplicació del Reglament. Per aquest motiu, la nova versió, amb data desembre del 2023, es correspon amb una quarta versió de la Guia tècnica, la qual estarà en permanent actualització, per la qual cosa se n’aniran generant noves versions.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris