Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Guia tècnica d’eficiència energètica en il·luminació. Hospitals i centres d’atenció primària.

El Instituto para La Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) i el Comité Español de Iluminación (CEI) han actualitzat la Guia tècnica d’eficiència energètica en il·luminació en hospitals i centres d’atenció primària.

És una publicació provisional pendent de NIPO. El NIPO és el número d’identificació de les publicacions oficials, tant impreses com electròniques, de l’Administració General de l’Estat, els seus organismes i les entitats dependents o vinculades a ella, incloses en els programes editorials ministerials.

La guia estableix una sèrie de pautes i recomanacions per ajudar els tècnics responsables de projectar o redactar especificacions tècniques de les instal·lacions d’il·luminació d’hospitals i altres centres relacionats amb la salut en la seva tasca d’establir els criteris de qualitat a satisfer en les mateixes, seleccionant els sistemes d’il·luminació, lluminàries, font de llum, equips auxiliars d’encesa i sistemes de regulació i control, així com els criteris bàsics de disseny d’aquestes instal·lacions, amb la finalitat de:

  • Complir amb les recomanacions de qualitat i confort visual.
  • Crear ambients agradables i confortables per als usuaris de les instal·lacions.
  • Racionalitzar l’ús de l’energia amb instal·lacions de la major eficiència energètica possible.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris