Riscos laborals

» COVID-19: Retorn al lloc de Treball. Adaptació dels llocs de treball i protecció dels treballadors.

Després de la pandèmia de malaltia pel nou coronavirus de 2019 (COVID-19), la majoria d’Estats membres de la Unió Europea han aplicat diverses mesures, incloses les que afecten els llocs de treball, per lluitar contra la propagació de la malaltia.

L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA), ha publicat la guia COVID-19: Retorn al lloc de treball. Adaptació dels llocs de treball i protecció dels treballadors.

Aquesta publicació, no vinculant, preten ajudar els empresaris i els treballadors a mantenir-se segurs i sans en un entorn de treball que ha canviat significativament a causa de la pandèmia de COVID-19.

El document inclou exemples de mesures generals que, en funció de la situació laboral concreta, poden ajudar els empresaris a aconseguir un entorn de treball segur, sa i adequat quan es reprengui l’activitat.

També facilita enllaços a la informació pertinent de l’EU-OSHA i inclou una llista de recursos de diverses fonts que se centren en determinats sectors i llocs de treball. Cal recordar que la informació d’aquesta guia no inclou el context sanitari, per al qual estan disponibles recomanacions específiques (per exemple, de l’ECDC, l’OMS y els CDC).

El Govern d’Espanya també ha publicat una guia que recull les mesures més essencials d’higiene i distància interpersonal per aplicar abans, durant i després de l’assistència a la feina.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris