Riscos laboralsServeis, comerç i consum

» Com ventilar una aula?

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha elaborat la Guia per a ventilació en aules.

La present guia pretén ser una eina per reduir les probabilitats de contagi de Covid-19 per via aèria.

Explica estratègies i possibles solucions i proporciona les eines per determinar si les condicions de ventilació assolides són adequades.

Està basada en la Guia de la Universitat de Harvard (https://schools.forhealth.org, en espanyol en bit.ly/guiaventilacion) i en fonts i treball experimental en ventilació i filtració a Espanya.

És aplicable a altres tipus d’espais interiors com oficines o altres edificis d’ús públic

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris