Automoció i vehiclesServeis, comerç i consum

» Consulta pública. Projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha posat a consulta pública el projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres.

El document té com a objecte el desplegament de la Llei 37/2015 de Carreteres, en tot allò que es refereix a l’ordenació i gestió de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, del domini públic viari i de les zones corresponents de protecció (article 1.1 de la Llei 37/2015).

Les al·legacions podran remetre’s fins al 26-11-2021 a través del formulari

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris