Medi ambientServeis, comerç i consum

» Nou etiquetatge energètic d’electrodomèstics

El passat 1 de març de 2021 van entrar en vigor diversos reglaments impulsats per la Comissió Europea. Aquests reglaments impliquen l’establiment d’un nou etiquetatge energètic de productes modificat per la Comissió Europea per adaptar la classificació d’eficiència energètica als nous mètodes d’assaig sobre el consum d’aquests aparells.

Cinc famílies de productes elèctrics comptaran aquest 2021 amb un nou etiquetatge energètic tant a les botigues físiques com la venda per Internet. En concret, la nova etiqueta, que s’aplica a frigorífics, congeladors i vinoteques (Reglament Delegat UE 2019/2018); rentadores i rentaores-secadores (Reglament Delegat UE 2019/2014); rentavaixelles (Reglament Delegat UE 2019/2017), i, pantalles electròniques (Reglament Delegat UE 2019/2013), està disponible des de l’1 de març. Les bombetes i làmpades amb fonts lluminoses fixes (Reglament Delegat UE 2019/2015), es sumaran a aquest nou etiquetatge a partir de 1 de setembre de 2021.


Desapareixen les classes energètiques A+, A++ i A+++

El nou etiquetatge de productes elèctrics ja no inclou les classes energètiques A+, A++ i A+++, tornant a una escala de classificació que va de la A a la G, on l’A classifica als productes de menor consum i major eficiència energètica, i la G engloba a aquells de major consum i menor eficiència. D’aquesta manera, l’etiqueta mantindrà set classes.


S’incorpora un codi QR exclusiu

Les noves etiquetes incorporaran un codi QR exclusiu perquè el consumidor pugui accedir a través del seu telèfon intel·ligent a les característiques i dades específiques de cada model dins d’una nova base de dades a escala europea denominada EPREL (European Product Database for Energy Labelling).


Nous mètodes d’assaig

Aquesta nova classificació ve determinada pel desenvolupament, a nivell europeu, de nous mètodes d’assaig sobre l’eficiència energètica dels aparells elèctrics. Es tracta dels mateixos mètodes utilitzats pels laboratoris i fabricants en els seus assajos, que incorporen importants canvis en els seus mecanismes de mesurament per a adequar-se de manera més efectiva a l’ús real que es fa d’aquests productes a les llars.

Aquesta metodologia d’assaig fa que tant el consum com la classificació energètica d’un producte elèctric puguin variar respecte a les antigues etiquetes, de manera que un aparell classificat fins ara com A+++ pot passar a etiquetar com a classe B, C o fins i tot inferior en funció de l’aplicació d’aquestes noves normes d’assaig.

En definitiva, el producte d’alta eficiència continua sent el mateix, però pot experimentar canvis quant a la seva classificació energètica a causa d’aquest nou mètode d’assaig.


La necessitat d’un canvi

La saturació de productes disponibles al mercat de classe A+, A++ i A+++ ha estat un dels factors determinants del canvi en la metodologia d’assajos per mesurar l’eficiència dels productes elèctrics. A més, el desenvolupament de noves tecnologies per part dels fabricants no podia diferenciar adequadament dins de l’escala d’eficiència establerta, que serà adaptada tenint en compte la innovació tecnològica en la fabricació d’aparells elèctrics.

A l’implantar-se una metodologia més estricta pocs productes dels comercialitzats actuals podran arribar a la nota màxima, al menys, al principi, fet que deixa espai per incloure productes més eficients en el futur. Es a dir, la majoria dels productes més eficients des del punt de vista energètic que es comercialitzen avui en dia passaran a tenir una qualificació de B, C o fins i tot D.


Altres canvis significatius

Els nous reglaments afecten la reparabilitat dels productes i preveuen “l’obligació que els fabricants segueixin disposant de peces de recanvi durant diversos anys després que els productes hagin deixat de comercialitzar”.

Pel que fa a el format, es reformula l’etiqueta amb icones “més clares i més modernes” i s’incorporen, en el cas de les rentadores, elements addicionals com el nombre de litres d’aigua per cicle, la durada i el seu consum.

Sobre l'Autor

Sóc Llicenciat en Ciències Ambientals i especialista en legislació ambiental. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris