Energia i instal·lacions

» Consulta pública. Projecte de Reial Decret Real pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Aquesta consulta pública té com a objecte la protecció de la salut de la població a través de la prevenció i control de la legionel·losi mitjançant l’adopció de mesures higienicosanitàries en aquelles instal·lacions que utilitzin aigua en què la legionel·la és capaç de proliferar i disseminar-se a través d’aerosols i l’exposició de les persones als mateixos.

El termini límit de presentació d’al·legacions, observacions o suggeriments finalitza el 15 de març de 2021. Es demana que l’assumpte de remissió de l’aportació sigui: DG / SND / 46/20 APORTACIONS + NOM DE L’ENTITAT O PERSONA, i enviar-se a informacion.publica@mscbs.es

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris