Energia i instal·lacions

» Segon Tràmit d’audiència pública per al Projecte de Reial Decret que aprova el Reglament d’estalvi i eficiència energètica i reducció de la contaminació lumínica d’instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries.

Els Ministeris d’Indústria, Comerç i Turisme i Per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic han obert el segon tràmit d’audiència pública del Projecte de Reial Decret que aprova el Reglament d’estalvi i eficiència energètica i reducció de la contaminació lumínica d’instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques.

Aquest projecte de Reial decret a adoptar, deroga el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, i actualitza, per la incorporació de noves tecnologies d’il·luminació no considerades en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de Novembre, les condicions tècniques que han de complir les instal·lacions d’enllumenat exterior, amb vista a millorar el seu estalvi i eficiència energètica, per tant reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com reduir la contaminació lumínica que generen les instal·lacions d’enllumenat exterior.

El termini límit de presentació d’al·legacions, observacions, suggeriments o opinions finalitza el 30 de setembre de 2021, i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic participacion_csegind@mincotur.es indicant en l’assumpte “Proyecto del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ahorro y eficiencia energética y de reducción de contaminación lumínica de instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias”.

Només seran considerades les respostes en què el remitent estigui identificat, fent constar en elles:
– Nom i cognoms / denominació o raó social del participant
– Organització o associació (si correspon)
– Contacte (correu electrònic)

Informació a consultar:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris