Energia i instal·lacionsMedi ambient

» Calculadora d’emissions de CO2 i altres gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per al sector del biogàs.

L’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDEA) ha desenvolupat l’eina BIOGEMIS. És una versió en proves.

Aquesta aplicació fa més senzill el càlcul de les emissions de GEH d’acord amb la metodologia de la Directiva Europea d’Energies Renovables DER II. Aquesta metodologia estableix que el còmput d’aquestes emissions es pot efectuar utilitzant alguns valors per defecte inclosos a la directiva per a determinats usos, matèries primeres i sistemes de producció, o bé calculant-ne el valor real. Això comporta operacions que poden resultar complexes per a bona part dels operadors econòmics, no familiaritzats amb aquest tipus d’anàlisi. Per això, es posa a disposició de tots els agents del sector del biogàs aquesta calculadora que permet realitzar de forma senzilla aquestes operacions mitjançant la introducció per part de l’usuari de dades reals dels seus processos.

L’eina, prevista al Full de Ruta del Biogàs, contempla tots els usos possibles del biogàs i el biometà, un ampli conjunt de matèries primeres utilitzades per a la producció de biogàs i els sistemes de procés i depuració més emprats habitualment.

Les aportacions de caràcter tècnic que es vulguin fer arribar per tal d’afinar i millorar la calculadora es poden remetre abans de l’1 de maig a la bústia provisional següent: calculadora biogemistemporal@idae.es

Per a qualsevol altra comunicació sobre la calculadora podeu adreçar-vos a: calculadorabiogemis@idae.es

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris