Empreses i professionalsEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Consulta pública. Avantprojecte de Llei d’Indústria i Autonomia Estratègica

El Ministeri d’indústria i Turisme sotmet a consulta pública la nova Llei d’indústria i Autonomia Estratègica.

Té com a objecte establir les bases d’ordenació del sector industrial i el marc de la política industrial en interès general, així com els criteris de coordinació entre les administracions públiques.

El termini per presentar al·legacions finalitza l’11-07-2024 i s’han de remetre a l’adreça de correu: leydeindustria@mincotur.es indicant a l’assumpte: ” Audiencia Ley de Industria_identificación del remitente “. Aquestes aportacions s’han de fer emplenant el document “Quadre estructurat per fer aportacions a l’avantprojecte de llei”.

La documentació per consultar:
Text de l’Avantprojecte de Llei
Memòria de l’Avantprojecte de Llei
Annex I de la Memòria de l’Avantprojecte de Llei
Annex II de la Memòria de l’Avantprojecte de Llei
Quadre estructurat per a aportacions a l’avantprojecte de Llei

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris