Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Edificis de consum d’energia gairebé zero.

L´Institut Català d´Energia (ICAEN) ha actualitzat la publicació Edificis de consum d´energia gairebé zero.

Aquesta nova edició inclou la definició dels edificis d’energia gairebé zero segons indica el Codi Tècnic de l’Edificació de 2019 i es fa un repàs dels requisits de l’apartat d’estalvi d’energia. Així mateix, s’ha actualitzat l’apartat de les instal·lacions tèrmiques i energies renovables. Finalment, s’indiquen altres factors a tenir en compte als edificis, com l’energia embeguda als materials, els indicadors ambientals Level(s) o els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La guia s’adreça a professionals que participen en el procés de disseny d’edificis, empreses constructores i fabricants de productes i sistemes de la construcció, persones usuàries amb interès en el comportament energètic dels edificis que ocupen, equips tècnics especialitzats en assessorament i estudis energètics i administracions que han de desenvolupar legislació sobre això.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris