Energia i instal·lacions

» Consulta pública: Projecte Reglament d’eficiència energètica d’instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sotmet a consulta pública el Projecte de Reial Decret que aprova el Reglament d’eficiència energètica d’instal•lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries.

Els objectius del nou projecte és millorar l’eficiència i estalvi energètic, disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la resplendor lluminosa nocturna o contaminació lluminosa i reduir la llum intrusa o molesta.

El termini límit de presentació d’observacions o al•legacions és l’1 de desembre de el 2019.

Les al•legacions a l’esborrany es podran remetre a la següent adreça de correu electrònic participacion_csegind@mincotur.es i hauran de constar de Nom i cognoms / denominació o raó social del participant, Organització o associació (si correspon) i Contacte (correu electrònic).

Documentació a consultar:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris