Energia i instal·lacionsMedi ambient

» Criteris de sostenibilitat i de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels biocarburants, biolíquids i combustibles de biomassa, així com el sistema de garanties d’origen dels gasos renovables.

En data 18-05-2022 es va publicar al BOE el Reial decret 376/2022 que regula els criteris de sostenibilitat i de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels biocarburants, biolíquids i combustibles de biomassa, així com el sistema de garanties d’origen dels gasos renovables.

La creació d’aquest sistema de garanties d’origen estava prevista en diverses eines de la planificació indicativa, com el Pla Nacional d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), el Full de Ruta de l’Hidrogen i el Full de Ruta del Biogàs, així com al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El sistema de garanties d’origen per als gasos renovables, com ara l’hidrogen renovable, el biogàs o el biometà, que permetrà a comercialitzadors i consumidors diferenciar-los del gas d’origen fòssil. Aquestes noves garanties d’origen serena similars a les que ja existeixen per a l’electricitat produïda amb renovables.

Cada MWh de gas 100% renovable donarà lloc a l’emissió d’una garantia d’origen amb informació sobre on, quan i com es va produir el gas. En conseqüència, les garanties aportaran un valor afegit a l’hora de comercialitzar-lo que en fomentarà el consum, amb el consegüent benefici ambiental.

També es crearà un Cens d’Instal·lacions de Producció de gas procedent de fonts renovables i un Comitè de Productors. Productors i comercialitzadors podran intercanviar les garanties d’origen de manera transparent i segura dins del sistema, que documentarà la producció, la transferència i la cancel·lació de les garanties d’origen.

Les garanties d’origen certificaran el volum de gas i la seva qualitat, ja que es diferenciarà entre hidrogen obtingut amb energia renovable, biometà, biogàs o altres gasos, i abastarà qualsevol gas renovable produït i consumit, ja sigui in situ, autoconsumit, injectat o no a la xarxa de gasoductes.

La disposició també incorpora a l’ordenament jurídic intern els criteris de sostenibilitat i de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la normativa comunitària per a la biomassa sòlida i el biogàs, els biocarburants i els biolíquids per a transport, usos elèctrics, calefacció i refrigeració, així com els objectius de penetració dels biocarburants a partir de l’any 2023, que hauran d’assolir el 12% del consum el 2026.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris