Edificació i construcció

» Modificació del Codi tècnic de l’edificació (CTE).

El passat 15-06-2022 es va publicar al BOE el Reial decret 450/2022 que modifica el Codi Tècnic de l’Edificació.

Aquest Reial decret estableix una nova exigència de qualitat a les edificacions que obliga a disposar d’una infraestructura mínima per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

A més, incorpora altres modificacions en els documents bàsics Estalvi d’Energia (DB-HE), Salubritat (DB-HS) i Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB-SUA).

A la pàgina oficial del Codi Tècnic de l’Edificació trobareu les noves versions consolidades, amb modificacions assenyalades i amb comentaris.

Els documents modificats són:
Part I
Document DB-SUA amb modificacions del RD 450/2022 assenyalades
Document DB-SUA amb comentaris del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA)
Document DB-HE amb modificacions del RD 450/2022 assenyalades
Document DB-HE amb comentaris del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA)
Document DB-HS amb modificacions del RD 450/2022 assenyalades
Document DB-HS amb comentaris del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA)

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris