Conceptes i normalitzacióEnergia i instal·lacions

» Procediment per a la inspecció reglamentària. Instal·lacions frigorífiques.

higiene_alimentaria

El 1-6-2022 Aenor va publicar la norma UNE 192013 sobre procediments per a la inspecció reglamentària per a instal·lacions frigorífiques.

La norma està elaborada pel comitè tècnic CTN 192 d’instal·lacions frigorífiques i defineix la metodologia a aplicar per l’organisme de control habilitat en l’àmbit de les instal·lacions frigorífiques per a la realització de treballs d’inspecció i/o proves reglamentàries corresponents a les instal·lacions frigorífiques regulades mitjançant el Reial decret 552/2019 que aprovava el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

La inspecció d’una instal·lació frigorífiques ha de comprendre la verificació de tots els sistemes que la componen independentment de la data d’execució. A l’efecte d’establir la periodicitat de les inspeccions, es considera data de primera posada en serveis de la instal·lació la corresponent a la del primer sistema.

Per a cadascuna de les modificacions i/o ampliacions s’han de considerar les exigències tècniques sobre la base del reglament sota el qual van ser executades.

També proporciona termes i definicions, periodicitat de les inspeccions, responsabilitat dels inspectors, entre una altra informació.

Es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris