Tecnologies de la informació

Llei General de Telecomunicacions.

Amb data 29-06-2022 es va publicar al BOE la Llei 11/2022 General de Telecomunicacions.

Aquesta Llei té com a objectiu principal el foment de la inversió en xarxes de molt alta capacitat, introduint figures com la dels estudis geogràfics o la de la coinversió, cosa que es pot tenir en compte en l’àmbit de les anàlisis de mercat. Amb aquest mateix objectiu d’incentivar els desplegaments es garanteix la utilització compartida del domini públic o la propietat privada, l’ús compartit de les infraestructures i els recursos associats i la utilització compartida dels trams finals de les xarxes d’accés.

També s’introdueixen novetats importants en matèria de domini públic radioelèctric, incorporant mesures que faciliten l’ús compartit de l’espectre radioelèctric per operadors i evitant restriccions indegudes a la implantació de punts d’accés sense fils per a petites àrees.

Addicionalment, amb l’ànim de promoure la previsibilitat regulatòria i la recuperació de les inversions, s’amplien els terminis de durada mínims i màxims de les concessions d’ús privatiu del domini públic radioelèctric amb limitació de nombre, de manera que aquestes concessions tenen una durada mínima de vint anys i poden tenir una durada màxima, si s’atorga el termini màxim de pròrroga, de fins a quaranta anys.

La llei incorpora, així mateix, avenços en matèria de protecció dels drets dels usuaris finals dels serveis de telecomunicacions, reforçant, per exemple, les obligacions de transparència i regulant els contractes empaquetats.

A més, es revisa la normativa sobre accés i anàlisi de mercat, s’actualitza la normativa sobre servei universal de telecomunicacions i s’introdueixen mesures en matèria de seguretat destinades a gestionar els nous riscos a què es veuen sotmeses les xarxes i els serveis.

Recull, d’acord amb el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques, la possibilitat que la Comissió Europea estableixi tarifes úniques màximes de terminació de trucades de veu a escala europea, i es reforça el funcionament del número 112 com a número de trucada d’emergència a tot Europa, establint l’obligació que aquest nombre sigui accessible a persones amb discapacitat. Així mateix, s’introdueix un sistema d’alertes públiques a través dels serveis mòbils en cas de grans catàstrofes o emergències imminents o en curs.

Finalment, s’incorpora a la llei la classificació dels serveis de comunicacions electròniques que conté el Codi. D’aquesta manera, es distingeix entre serveis d’accés a internet, serveis de comunicacions interpersonals i serveis consistents, totalment o principalment, en el transport de senyals, com són els serveis de transmissió utilitzats per a la prestació de serveis màquina a màquina i per a la radiodifusió. Alhora, dins dels serveis de comunicacions interpersonals es diferencien els serveis de comunicacions interpersonals basats en numeració i els serveis de comunicacions interpersonals independents de la numeració, segons permetin o no, respectivament comunicacions amb recursos de numeració pública assignats, és a dir, de un nombre o números dels plans de numeració nacional o internacional

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris