Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeriaServeis, comerç i consumTecnologies de la informació

» Pla BIM

Proyecto metodologia BIM

En data 20-07-2023 es va publicar l’Ordre PCM/818/2023 que aprovava el Pla d’Incorporació de la Metodologia BIM a la contractació pública de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents.

La incorporació de BIM a la contractació pública persegueix un objectiu doble:
– millorar l’eficiència de la despesa pública als contractes del sector públic, i
– servir de palanca per a la transformació digital del sector de la construcció.

A partir de l’ 1 d’abril alguns contractes públics relacionats amb la construcció hauran d’incorporar BIM.

El pla estableix 5 nivells en la gestió de la informació d’un contracte del sector públic. Els nivells BIM són graduals, a nivell creixent d’aplicació BIM. Cada nivell és definit per un conjunt de requisits mínims, agrupats en quatre categories: estratègia, processos, suport tecnològic i persones.

Per facilitar l’ús de BIM als contractes públic, es té previst publicar uns documents de referència:
– Guia per a la contractació pública amb requisits d’informació BIM
– Un estàndard per definir els requisits d’informació BIM.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris