Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Consulta pública. Catalunya. Prevenció i seguretat en cas d’incendis.

La Generalitat de Catalunya sotmet consulta pública prèvia l’elaboració de 3 ordres en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis, per les quals s’aprovaran i publicaran les instruccions tècniques complementàries de l’RSCIEI, les instruccions tècniques complementàries del BD SI i les instruccions tècniques complementàries genèriques de la prevenció i seguretats en establiments, activitats, infraestructures i edificis, respectivament.

La iniciativa pretén desenvolupar reglamentàriament les condicions tècniques en matèria de seguretat en cas d’incendis que han de complir els establiments, activitats i edificis que es troben subjectes a control preventiu per part de la Generalitat, d’acord amb la Llei 3/2010, de 18- 02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Qui hi pot participar?

Entitats col·laboradores de l’Administració actualment habilitades per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en cas d’incendis. Col·legis professionals que actuen en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en cas d’incendi. Professionals lliures que fan activitat en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en cas d’incendi. Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis Ajuntament de Barcelona, atesa la seva especificitat. Personal del Cos de Bombers de la Generalitat, personal que presti serveis relacionats, personal del cos de Bombers Voluntaris, personal de les administracions públiques, sindicats, persones interessades.

El termini per a la tramesa de propostes finalitza el 19-01-2024. Les opinions s’hauran de remetre a través de https://participa.gencat.cat/processes/instruccionsincendis

Tots els documents per consultar els trobareu a https://participa.gencat.cat/processes/instruccionsincendis/f/3997/?locale=ca

Les tres ordres diferenciades per matèries contenen les següents ITC. Hem marcat amb N (Nova) o A (a Actualitzar).

a) Instruccions tècniques complementàries genèriques

SP 130 Resistència al foc de columnes de fosa o ferro colat. (N)
SP 131 Ruixadors automàtics daigua. (N)
SP 136 Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis. (N)
SP 142 Condicions de seguretat en cas d’incendi als establiments de càmping i àrees d’acollida d’autocaravanes. (N)
SP 143 Sistemes dactivació del tancament automàtic dels elements de compartimentació mòbils. (N)
SP 146 Condicions en cas d’incendi de les escales d’evacuació (N)
SP 115 Barreres tèxtils irrigades i sense irrigar amb funció sectoritzadora. (A)

b) Instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi tècnic de l’edificació (CTE)

SP 132 Condicions de seguretat en cas d’incendi als aparcaments sota rasant. (N)
SP 141 Abastament d’aigua contra incendis en activitats aïllades. (N)
SP 144 Condicions de seguretat en cas dincendi en activitats esporàdiques. (N)
SP 115 Barreres tèxtils irrigades i sense irrigar amb funció sectoritzadora. (A)
SP 111 condicions de seguretat en cas d’incendi als centres residencials i centres de dia per a la gent amb dependència i majors. (A)
SP 124 condicions de seguretat en cas d’incendi als centres residencials per a menors tutelats. (A)

c) Instruccions tècniques complementàries del Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI)

SP 128 Condicions de seguretat en cas d’incendi a cellers de vins i caves. (N)
SP 140 Consideració de sortida de planta a establiments d’ús industrial. (N)
SP 145 disseny basat en prestacions per a sistemes de control de temperatura i evacuació de fums a sectors industrials que disposa de ruixadors automàtics d’aigua. (N)
SP 107 Càlcul de la càrrega de foc als magatzems. (A)
SP 112 Sistema de control de temperatura i evacuació de fums als establiments industrials. (A)

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris