Conceptes i normalitzacióEnergia i instal·lacions

Noves normes sobre auditories energètiques.

Les auditories energètiques són una eina que permet conèixer l’ús d’energia de les instal·lacions o les organitzacions, així com detectar i quantificar possibles millores energètiques.

Per això, les auditories energètiques són una peça clau per identificar oportunitats de millora i potenciar les inversions en projectes d’estalvi energètic i energies renovables.

Per complir les condicions d’una auditoria de bona qualitat, AENOR ha publicat les normes següents:

 • UNE-EN 16247-1:2023 Auditories energètiques. Part 1: Requisits generals.
  Aquest document especifica els requisits, metodologia comuna i documents de les auditories energètiques. És aplicable a tot tipus d’instal·lacions i organitzacions, i a tots els tipus i usos de l’energia.
  Tracta els requisits generals comuns a totes les auditories energètiques.
  Els requisits específics es troben en altres parts de la norma UNE-EN 16247, centrades en auditories energètiques per a edificis, processos industrials i transport, respectivament.
 • UNE-EN 16247-2:2023 Auditories energètiques. Part 2: Edificis.
  Aquesta norma especifica els requisits, la metodologia i els documents d’una auditoria energètica d’un edifici o grup d’edificis, i s’aplica juntament amb la norma UNE-EN 16247-1:2023.
 • UNE-EN 16247-3:2023 Auditories energètiques. Part 3: Processos.
  Aquesta norma especifica els requisits, la metodologia i els informes que cal presentar d’una auditoria energètica d’un procés. Inclouen aspectes com:
  – Organitzar i realitzar una auditoria energètica;
  – Analitzar les dades de l’auditoria energètica;
  – Informar de les troballes de l’auditoria energètica i documentar-les.
  S’aplica a emplaçaments o parts d’emplaçaments on una part significativa de l’ús de l’energia és deguda als processos.
  Un procés pot incloure una o més línies de producció o serveis, oficines, laboratoris, centres de recerca, seccions d’embalatge i emmagatzematge amb condicions operatives específiques i transport a l’emplaçament. L’auditoria pot incloure tot l’emplaçament o part d’aquest.
 • UNE-EN 16247-4:2023 Auditories energètiques. Part 4: Transport.
  Els procediments descrits en aquest document s’apliquen als diferents modes de transport (carretera, ferrocarril, marítim i aviació), així com als diferents àmbits (local o llarga distància) i al que es transporta (béns i/o persones).
  Especifica els requisits, metodologia i documents específics per a les auditories energètiques al sector del transport.
  La norma assessora sobre l’optimització de l’energia a cada mode de transport, i sobre com seleccionar el millor mode de transport a cada situació. Les conclusions tretes per l’auditoria energètica poden influir en les decisions sobre infraestructures i inversió.

Es poden adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris