Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Qüestionari metodologia BIM per a PIMEs

Proyecto metodologia BIM

Des de la Comissió Interministerial BIM, adscrita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, s’està treballant en la preparació del Pla d’implantació de la metodologia BIM a la contractació pública de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents.

La comissió ha creat un qüestionari orientat a demanar informació de les petites i mitjanes empreses del sector de la construcció amb vista al procés d’adopció a mitjà i llarg termini de BIM en alguns contractes públics d’obres, concessió d’obres, serveis i concursos de projectes.

En concret, es vol conèixer els avantatges percebuts per les PIME per l’ús de BIM, analitzar la situació actual del sector en relació amb l’ús de BIM (experiència i capacitats), diagnosticar les possibles barreres trobades i considerar mesures que atengui les singularitats dels diferents tipus de PIME i en facilitin la incorporació en els contractes públics que incorporin requisits BIM.

El qüestionari online es pot emplenar al següent enllaç

El termini de finalització per a la recepció de les respostes és el 30 de setembre del 2022.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris