Edificació i construcció

» Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació

El 27-12-2019 es va publicar el Reial Decret 732/2019 que modifica el Codi Tècnic de l’Edificació.

Totes les modificacions estan recollides a la pàgina oficial del Codi Tècnic de l’Edificació separades per les diferents àrees.

Els documents afectats pel Reial Decret són:

I com a conseqüència d’aquestes modificacions, el Codi Tècnic de l’Edificació també modifica els següents Documents de Suport:

  • DA DB-SUA/3  Resbaladicidad de suelos.
  • DA DB-HR/1 Guía de uso de las magnitudes de aislamiento acústico en relación con las exigencia.
  • DA DB-HR/2 Procedimiento de cálculo de transmisiones indirectas.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris