Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Consulta pública. Projecte de comunitats d’energia.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic sotmet a consulta pública el Projecte de Reial decret pel qual es desenvolupen les figures de les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

L’objecte d’aquest Reial decret és el desplegament reglamentari de dues figures de nova creació: les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Per complir els ambiciosos objectius espanyols i europeus de descarbonització de l’economia cal una transformació profunda dels models energètics tradicionals. Aquesta transformació és en primer lloc tecnològica, a mesura que les tecnologies energètiques convencionals substitueixen de mica en mica per tecnologies que aprofiten recursos renovables, però també implica l’aparició de nous mercats i nous models de negoci.

És una oportunitat única perquè els consumidors, tradicionalment passius, prenguin un paper protagonista al sector, i amb això aconseguir una transició energètica més justa, en la qual els beneficis obtinguts, tant mediambientals com econòmics, reverteixin directament al consumidor. Especialment destacable és el potencial paper dels consumidors vulnerables, que mitjançant aquesta figura podran participar de manera col·laborativa dels beneficis de la transició energètica.

Els beneficis també arriben al propi sistema energètic. Mitjançant la participació d’aquests actors es mobilitza capital privat addicional, cosa que s’ha de traduir en més projectes. A més, és d’esperar que la major informació i implicació del ciutadà millori l’acceptació local de les energies renovables, que és un dels reptes tradicionals del sector. D’altra banda, des d’un punt de vista tècnic, la generació local i distribuïda té avantatges importants: es redueixen les pèrdues a la xarxa elèctrica i pot augmentar la flexibilitat de la demanda i amb això la fiabilitat del subministrament.

Amb aquesta regulació es transposen determinats articles de les Directives (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 11-12-2018, i (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i el Consell, de 05-06-2019.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 17-05-2023, s’han de trametre utilitzant el formulari per a comentaris i enviant-lo a l’adreça de correu: bzn-sgernormativa@miteco.es indicant a l’assumpte: “Alegaciones real decreto comunidades energéticas”.

Els documents per consultar són:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris