Energia i instal·lacionsMedi ambient

Full de Ruta del Biogàs

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic publica el full de ruta del Biogàs.

Aquest document identifica els reptes i les oportunitats per al desenvolupament progressiu del biogàs a Espanya, proporcionant una sèrie de mesures destinades al seu impuls i promoció, amb caràcter sostenible, dins del procés de transició energètica definit pel Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021- 2030 (PNIEC 2021-2030) i la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

Per dinamitzar el mercat del biogàs, el Full de Ruta contempla 45 mesures concretes a cinc eixos d’actuació:

  • Instruments de regulació. Estableix la creació d’un sistema de garanties d’origen, similar al de l’electricitat renovable, perquè els consumidors puguin distingir el biogàs del gas fòssil convencional, posant-ne en valor l’origen renovable. També inclou l’agilització i l’homogeneïtzació dels procediments administratius i la millora de la normativa sobre residus, per facilitar l’obtenció del gas renovable i l’ús posterior del digerit resultant després del procés anaeròbic, principalment com a fertilitzant.
  • Instruments sectorials. Destaca la possibilitat d’establir objectius anuals d’implantació en la venda o el consum de biogàs, amb quotes de compliment obligat; a més, es proposa fomentar la seva producció en zones amb abundant matèria primera –on hi hagi explotacions ramaderes, indústria agroalimentària o plantes de tractament de residus–, juntament amb mesures per promoure el consum in situ, en flotes de vehicles, en usos tèrmics, a la producció d’hidrogen, i la substitució en general del gas d’origen fòssil, sempre que sigui viable econòmicament.
  • Instruments econòmics. Destina línies d’ajuda existents per finançar la innovació i el desenvolupament tecnològic del biogàs i aprofitar l’impuls que pot proporcionar al sector el Pla Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que inclou ajuts al biogàs.
  • Instruments transversals. Busca prioritzar els projectes de biogàs en zones de transició justa, introduir-lo en plecs de contractes públics, divulgar-ne els avantatges, crear comunitats energètiques i grups de treball per facilitar-ne la implantació.
  • Impuls de la R+D+i. Fomenta la investigació per reduir les emissions de gasos contaminants, l’impuls a projectes de demostració de la utilització de biogàs a la indústria, o la promoció de la innovació en tecnologies menys madures, entre d’altres.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris