Medi ambient

Consulta pública. Projecte Reial decret Zones de Baixes Emissions (ZBE)

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic sotmet a consulta pública el Projecte de Reial Decret Zones de Baixes Emissions (ZBE).

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, estableix (article 14.3), que els municipis de més de 50.000 habitants, els territoris insulars i els municipis de més de 20.000 habitants, quan se superin els valors límit dels contaminants regulats al Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, hauran d’adoptar abans del 2023 plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat, incloent-hi, entre d’altres, l’establiment de ZBE.

L’objectiu del futur Reial decret és establir els requisits mínims que han de complir aquestes ZBE i inclourà els aspectes següents:

  • la jerarquia per modes de transport
  • les restriccions d’accés, circulació i aparcament de vehicles segons el potencial contaminant
  • els requisits mínims que han de complir les zones de baixes emissions en matèria de qualitat de l’aire, canvi climàtic, impuls modal, eficiència energètica i soroll
  • el contingut mínim del projecte de ZBE
  • preveu que els projectes de ZBE s’hagin de sotmetre a un període d’informació pública de 30 dies
  • regula el sistema de monitorització i seguiment i preveu una revisió del projecte de ZBE en un termini de 4 anys des del seu establiment.
  • preveu la cooperació i la coordinació entre administracions públiques per donar compliment als objectius de les zones de baixes emissions i la necessitat d’adoptar mesures de coordinació entre municipis, incloent-hi la possibilitat d’establir zones de baixes emissions supramunicipals.
  • recull la necessitat de facilitar mesures de participació dels diferents agents socials i de senyalitzar les zones de baixes emissions, d’acord amb el senyal previst a la Instrucció MOV 21/3, aprovada per la Direcció General de Trànsit el dia 2 de juny de 2021.
  • una disposició transitòria estableix en quatre anys el termini per adaptar a la nova norma els projectes de zones de baixes emissions establertes abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 13-05-2022, hauran de remetre’s a l’adreça de correu: bzn-sgalsi@miteco.es indicant a l’assumpte: “Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las ZBE” i només seran considerades les respostes en què el remitent estigui identificat.

Els documents per consultar són:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris