Medi ambient

» Consulta pública: esborrany del Pla Nacional d’Adaptació a el Canvi Climàtic 2021-2030

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha tret a informació pública l’esborrany del II Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (PNACC), que inclou les línies d’acció a desenvolupar per part dels diferents sectors socioeconòmics de país.

Aquest document serà l’instrument de planificació bàsic per promoure l’acció coordinada davant els efectes de l’canvi climàtic a Espanya a la propera dècada, en el qual es definiran objectius, criteris, àmbits de treball i línies d’acció per a fomentar l’adaptació i la resiliència davant el canvi climàtic.

Aquest esborrany del PNACC 2021-2030 defineix i descriu 81 línies d’acció sectorials organitzades en 18 àmbits de treball entre els quals destaquen salut humana, aigua i recursos hídrics, biodiversitat i àrees protegides, protecció forestal, lluita contra la desertificació, i agricultura, ramaderia , pesca i alimentació. També proposa una nova governança, per facilitar la coherència de l’acció climàtica i afavorir noves pràctiques en la forma de legislar, de planificar, de pressupostar, de gestionar i d’informar, com a resposta als riscos derivats del canvi climàtic, tant per a les administracions públiques com per al sector privat.

Entre les línies d’acció de el nou esborrany destaquen:

  • Foment d’actuacions de prevenció davant els riscos derivats de l’excés de temperatures sobre la salut així com derivats de malalties vectorials afavorides pel canvi del clima.
  • Identificació de la incidència del canvi climàtic en la qualitat de l’aire.
  • Plantejament de mesures per reduir l’estrès sobre espècies i ecosistemes per facilitar la seva adaptació, reforçar els corredors ecològics per afavorir les respostes d’adaptació de les espècies, i actuacions per prevenir els riscos d’espècies invasores.
  • Promoure l’adaptació de l’agricultura i la ramaderia que s’adaptarà per ajustar els recursos hídrics disponibles i també tractar de mitigar els riscos per a la seguretat alimentària.
  • Inclusió de mesures per estabilitzar i protegir la línia de costa i fomentar la presa en consideració dels riscos associats al clima a la planificació territorial, d’infraestructures, urbanística en zones de costa i incorporar els criteris d’adaptació a la planificació de les àrees marines protegides.
  • Incorporar criteris d’adaptació i s’identificaran els elements de el patrimoni cultural espanyol més vulnerable al canvi climàtic per definir possibles estratègies per conservar aquest patrimoni.
  • Fomentar el turisme cultural adaptat al canvi climàtic i baix en carboni.
  • Plantejament per revisar els protocols de prevenció, manteniment i vigilància de les infraestructures de transport considerant els riscos de el canvi climàtic.

Per realitzar comentaris i propostes respecte a l’esborrany publicat s’ha d’utilitzar la taula d’observacions que es pot trobar en aquest enllaç, i enviar l’arxiu a aquesta adreça: bzn-oecc-adaptacion@miteco.es

Documents addicionals:
Annexos de l’esborrany de el Pla Nacional d’Adaptació a el Canvi Climàtic 2021-2030

Sobre l'Autor

Sóc Llicenciat en Ciències Ambientals i especialista en legislació ambiental. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris