Conceptes i normalitzacióSeguretat industrial i enginyeria

Prevenció de la corrosió a les estructures eòliques marines.

AENOR ha publicat la norma UNE-EN ISO 24656 de protecció catòdiques d’estructures eòliques marines.

La protecció catòdica és un mètode àmpliament utilitzat per al control de la corrosió d’estructures metàl·liques quan entren en contacte amb la majoria de les formes d’entorns electrolíticament conductors com els sòls, l’aigua de mar i les aigües naturals.

Aquest document especifica els requisits per a la protecció catòdica externa i interna d’estructures de parcs eòlics marins. S’aplica a estructures i equipaments en contacte amb aigua de mar o als llits marins.

La norma cobreix:

  • el disseny i la implementació dels sistemes de protecció catòdica per a noves estructures d’acer;
  • l’avaluació de la vida residual dels sistemes de protecció catòdica existents;
  • el disseny i la implementació del reajustament de sistemes de protecció catòdica per a la millora del nivell de protecció per a l’extensió de la vida de la protecció;
  • la inspecció i el monitoratge del funcionament dels sistemes de protecció catòdica instal·lats en estructures existents; i
  • les recomanacions sobre protecció catòdica en estructures de formigó armat.

Es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris