Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

Nova norma UNE 23034 Seguretat contra incendis. Senyalització de Seguretat. Vies d’evacuació.

El comitè tècnic CTN 23 de Seguretat contra incendis ha publicat la norma UNE 23034 “Seguretat contra incendis. Senyalització de Seguretat. Vies d’evacuació”. Aquesta norma anul·la la norma UNE 23034:1988.

Els principals canvis respecte a la versió anterior són:
– Canvia l’estructura de la norma per seguir la mateixa estructura que la norma UNE 23033-1:2019
– Inclou un apartat per a termes i definicions;
– Estableix requisits de disseny, on es fixen formes i colors tant del senyal principal com dels complementaris;
– Inclou l’abalisament;
– Estableix les mides i els textos;
– Incorpora una nova col·lecció de senyals, adaptant les que ho requereixen a la norma EN ISO 7010;
– Estableix els tipus de senyals: de sortides, recorreguts d’evacuació, prohibicions, zones de refugi, punts de reunió, mecanismes d’obertura o pas en cas d’emergència i mitjans de rescat i primers auxilis.

Aquesta norma es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris