Conceptes i normalitzacióQualitat

Requisits per a la millora de disseny en el marc de la norma ISO 9001.

El comitè tècnic CTN 66 de gestió de la qualitat i avaluació de la conformitat ha publicat la norma “UNE 66184 Requisits per a la millora de disseny en el marc de la norma ISO 9001”.

La norma pretén afavorir o facilitar a l’organització la millora del seu procés de disseny tenint com a referent el context de la gestió de la qualitat de la norma UNE-EN ISO 9001.

Comprèn les exigències per a l’exercici del procés de disseny tant en l’àmbit del disseny dels processos com dels serveis.

A través del compliment dels requisits establerts en aquesta norma es pot obtenir una certificació per a qualsevol organització, tingui o no implantat un sistema de gestió ISO 9001, contribuint a la millora del desenvolupament d’aquest procés.

La norma inclou un apartat per a termes i definicions, i també un altre d’etapes on es descriuen les etapes imprescindibles, les activitats que cal fer i les eines que garantiran l’exercici de l’activitat de disseny sota paràmetres d’assegurament de la qualitat.

Aquesta norma es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris