Conceptes i normalització

Nova UNE-ISO 37002:2021. Sistemes de gestió de la denúncia d’irregularitats. Directrius.

Aenor publica la norma UNE-ISO 37002:2021 sobre sistemes de gestió de la denúncia d’irregularitats.

La traducció de la ISO 37002 ha estat realitzada pel grup de treball Spanish Translation Task Force del comitè tècnic TC 309/STTF Governança de les organitzacions.

Aquesta norma proporciona una guia de directrius per establir, implementar, mantenir i millorar un sistema de gestió de la denúncia d’irregularitats eficaç basat en els principis de confiança, imparcialitat i protecció en els 4 passos següents:

  • Recepció de les denúncies d’irregularitats.
  • Avaluació de les denúncies d’irregularitats.
  • Tractament de les denúncies d’irregularitats.
  • Conclusió dels casos de les denúncies d’irregularitats.

Les directrius són genèriques i són aplicables a totes les organitzacions, independentment del tipus, la mida, l’activitat o el sector (públic, privat o sense ànim de lucre).

També proporciona termes i definicions.

Es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris