Energia i instal·lacionsMedi ambient

» Nou Reglament UE 2024/590 sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó

El passat 20-02-2024 es va publicar al diari oficial de la Unió Europea el nou Reglament UE 2024/590 sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó. 

 

El nou Reglament, que entra en vigor el 11-03-2024, estableix normes sobre la producció, importació, exportació, introducció al mercat, emmagatzematge i posterior subministrament de substàncies que esgoten la capa d’ozó, així com sobre el seu ús, recuperació, reciclatge, regeneració i destrucció, i sobre la notificació de informació sobre aquestes substàncies i sobre la importació, exportació, introducció al mercat, posterior subministrament i ús dels productes i aparells que contenen substàncies que esgoten la capa d’ozó o el funcionament de les quals depèn. 

 

També prohibeix gairebé tots els usos de les substàncies que esgoten la capa d’ozó, amb excepcions estrictament limitades. Se’n permet l’ús com a primera matèria per produir altres substàncies. La Comissió s’encarregarà d’actualitzar periòdicament una llista de substàncies que esgoten la capa d’ozó l’ús de la qual com a matèria primera està prohibit. Per altra banda, el text també permet utilitzar-les amb condicions estrictes com a agents de transformació, en laboratoris i per a la protecció contra incendis en aplicacions especials, com a equips militars i avions. 

 

Finalment, el reglament amplia el requisit de recuperació d’aquestes substàncies per a la seva destrucció, reciclatge o regeneració en diversos sectors, inclosos materials de construcció com les escumes aïllants, equips de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor, així com equips que contenen dissolvents o sistemes de protecció contra incendis, sempre que sigui tècnicament i econòmicament viable. 

Sobre l'Autor

Sóc Llicenciat en Ciències Ambientals i especialista en legislació ambiental. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris