Conceptes i normalització

» Participació pública en projectes de normes tècniques

UNE és el responsable de traslladar als sectors nacionals les iniciatives de normalització rebudes des dels organismes de normalització internacionals i europeus. Per dur a terme aquesta funció, es realitzen diferents accions per obtenir l’opinió dels diferents stakeholders, amb l’objectiu de configurar la posició nacional davant de cada proposta i posar en marxa els mecanismes adequats d’influència i seguiment en els desenvolupaments que aconsegueixen el suport suficient.

Així mateix, UNE canalitza les propostes de normalització d’origen nacional, col·laborant amb el promotor en la difusió de les mateixes i en la gestió de l’òrgan tècnic que acull el desenvolupament dels documents UNE derivats de la proposta.

L’accés als projectes de norma des dels seus esborranys inicials, juntament amb la possibilitat d’intervenir en el moment adequat en el procés d’elaboració dels mateixos, és fonamental per assegurar que la posició espanyola es reculli en el contingut de les normes definitives.

D’aquesta manera, s’aconsegueix assolir una harmonització de conceptes i pràctiques de gestió d’abast nacional, europeu o internacional d’acord a les necessitats de les nostres activitats professionals i aconseguir així tenir les portes obertes a nous i més amplis mercats.

Per poder accedir al text dels projectes de les normes i realitzar comentaris és necessari registrar-se prèviament al portal UNE Normalització Espanyola.

Es pot utilitzar la barra de cerca per paraules classe o buscar per sectors per trobar els projectes d’interès per al seu negoci o indústria.

Un cop localitzat el projecte, es pot accedir als seus detalls, entre d’altres, objecte i camp d’aplicació, data límit de recepció de comentaris i text.

També, és possible comprar el document o avisar a un conegut a qui li pugui interessar la informació.

Els comentaris poden enviar mitjançant un formulari preparat per a tal efecte. Aquests poden guardar-se per a la seva consulta posterior i descarregar-se en format Word.

Així mateix, es poden activar notificacions al correu electrònic, per tenir coneixement de quan estan a punt de tancar projectes que s’han vist, per saber si s’afegeix o canvia informació de projectes que s’han vist, es tanca per a comentaris un projecte sobre el qual es han emès comentaris o per rebre confirmació que els comentaris que s’han enviat han estat rebuts.

També, es poden activar recordatoris al correu electrònic, per saber quan estan a punt de tancar els projectes per als quals s’ha guardat (però no s’han enviat) comentaris o quan ha estat convidat a veure un projecte però encara no l’ha vist.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris