Conceptes i normalització

» Consulta pública: Projecte d’ordre per la qual s’aprova la norma “8.2-IC marques vials” de la Instrucció de Carreteres

La norma vigent que regula les marques vials va ser aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987. Des de llavors, l’evolució tant de la xarxa viària com del parc automobilístic i dels hàbits dels conductors requereixen una actualització acord a la normativa sobre l’ equipament viària.

Amb l’objectiu principal d’augmentar la seguretat i comoditat de tots els usuaris de la via, especialment aquells més vulnerables, s’ha considerat convenient actualitzar la norma sobre marques vials.

Per aquest motiu el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana sotmet a participació pública l’esborrany de la norma “8.2-IC marques vials” de la Instrucció de Carreteres.

Aquesta norma serà d’aplicació obligatòria a les vies pertanyents a la Xarxa de Carreteres de l’Estat.

L’objecte d’aquesta norma és regular la circulació i advertir o guiar els usuaris de la via. Més concretament, compleix una o diverses de les següents funcions:

  • delimitar carrils de circulació;
  • separar carrils de circulació;
  • indicar la vora de la calçada;
  • delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles;
  • reglamentar la circulació, especialment l’avançament, la parada i l’estacionament;
  • completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors;
  • repetir o recordar un senyal vertical;
  • permetre els moviments indicats.

Les aportacions poden ser trameses fins el 12 de juny de 2020, a través del formulari 

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris