Química i farmacèuticaSeguretat industrial i enginyeria

» Consulta pública: Guia Tècnica d’Aplicació del Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics (RAPQ) i les seves ITC’ s

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha sotmès a participació pública la segona versió de la Guia d’aplicació de Reial Decret 656/2017, de 23-06-2017, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzemament de productes químics (RAPQ ) i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10.

Aquesta Guia es planteja com un document recopilació de consultes i respostes per a la correcta interpretació del nou RAPQ, facilitant suggeriments concrets en aquells casos en què el text reglamentari pot conduir a interpretacions diverses, i per a l’establiment d’aclariments a conceptes de caràcter general. Al mateix temps i amb un valor afegit clar, incorpora nombrosos exemples pràctics d’aplicació, arbres de decisió, esquemes lògics, diagrames, imatges i fotografies.

Pretén ser una eina viva, amb la possibilitat d’incorporar noves respostes a totes les qüestions que vagin sorgint en la mesura en què s’avanci en l’aplicació del Reglament. Per aquest motiu, aquest document es correspon amb una segona versió de la Guia tècnica, la qual estarà en permanent actualització, pel que s’aniran generant noves versions de la mateixa.

Cal recordar que en aquesta Guia no es poden validar solucions alternatives al RAPQ, ja que aquesta competència correspon a l’autoritat de control de les comunitats autònomes.

Les al·legacions es poden enviar a l’adreça de correu: participacion_csegind@mineco.es indicant en l’assumpte: “Participación pública. Guía Real Decreto 656/2017 (RAPQ)” fins el 22 de juny de 2020.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris