Energia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Consulta pública Esborrany Reglament d’Equips a Pressió i les seves instruccions tècniques complementàries

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sotmet a consulta pública el Projecte de Reial Decret que aprova el Reglament d’Equips a Pressió i les instruccions tècniques complementàries.

L’objectiu del nou projecte és l’adaptació de la reglamentació de seguretat d ‘equips a pressió a la nova classificació de substàncies que s’aplica en l’àmbit europeu, i millorar la reglamentació tenint en compte l’evolució de la tècnica i l’experiència que s’ha anat acumulant amb l’aplicació de la mateixa. Així mateix s’aprova una nova instrucció tècnica complementària específica per a les terminals de regasificació de gas natural liquat.

El termini límit de presentació de respostes és el 18 de novembre de el 2019.

Les al•legacions a l’esborrany es poden remetre a la següent adreça de correu electrònic participacion_csegind@mincotur.es i hauran de constar de Nom i cognoms / denominació o raó social del participant, Organització o associació (si correspon) i Contacte (correu electrònic).

Documentació a consultar:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris