Medi ambient

» Estrategia Espanyola d’Economia Circular

En el Consell de Ministres de 02-06-2020 s’ha aprovat  l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular, la qual estableix unes orientacions estratègiques en mode de decàleg i els següents objectius quantitatius a assolir per a l’any 2030:

  • Reduir en un 30% el consum nacional de materials en relació amb el PIB, prenent com a any de referència el 2010.
  • Reduir la generació de residus un 15% respecte al generat en 2010.
  • Reduir la generació residus d’aliments en tota cadena alimentària: 50% de reducció per càpita a nivell de llar i consum minorista i un 20% a les cadenes de producció i subministrament a partir de l’any 2020.
  • Incrementar la reutilització i preparació per a la reutilització fins a arribar a el 10% dels residus municipals generats.
  • Millorar un 10% l’eficiència en l’ús de l’aigua.
  • Reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle per sota dels 10 milions de tones de CO2 equivalent.

L’Estratègia està dotada d’un caràcter transversal i multidisciplinari, i els seus principis s’han d’aplicar a tots els sectors econòmics. S’ha decidit realitzar una planificació i un seguiment especial d’algun d’ells a causa de la seva rellevància: sectors de la construcció i la demolició; agroalimentari, pesquer i forestal; industrial; béns de consum; tèxtil i confecció i el turisme.

L’Estratègia comtempla les principals iniciatives internacionals per a la salvaguarda de l’entorn, com l’Acord de París sobre el canvi climàtic, l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible o la Declaració ministerial de l’Assemblea de les Nacions Unides sobre el medi ambient “Cap a un planeta sense contaminació “. També es basa en accions impulsades per la Unió Europea, com el Pacte Verd Europeu, i els dos plans de la Comissió Europea en aquesta matèria.

Sobre l'Autor

Sóc biòloga, cap d'Infocentre i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris