Empreses i professionalsRiscos laborals

» COVID-19: Protocols de neteja i desinfecció d’espais i de sistemes de climatització en àmbits no sanitaris

En la situació actual és cabdal garantir que les tasques de neteja dels llocs de treball són les correctes per evitar la propagació de la COVID-19. Però com?

El document COVID-19: Protocols de neteja i desinfecció d’espais i de sistemes de climatització en àmbits no sanitaris d’indicacions bàsiques, i enllaços a guies i altres documents d’interès (d’organismes oficials i/o entitats de reconegut prestigi) elaborats amb motiu de la pandèmia.

Inclou diversos aspectes importants que cal tenir en compte:

  • neteja i desinfecció d’espais,
  • requeriments en l’aplicació de desinfectants,
  • neteja dels sistemes de climatització.
  • i es complementa amb un capítol de guies amb recomanacions específiques per sectors o activitats.

Els enllaços inclosos al recull vinculen a la pàgina web on s’actualitzen els documents, de manera que s’accedeix a la darrera versió publicada, ja que s’estan revisant constantment en funció de l’evolució de la situació i de les novetats científiques i tècniques.

És un treball del Col·legi/Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb la col·laboració d’en Jordi Tapias, expert en desinfecció.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris