AlimentacióAutomoció i vehicles

» Guia de vehicles per al transport de productes alimentaris a temperatura regulada.

La Dirección General de Industria y Pyme ha revisat la guia d’aplicació de Reial Decret 237/2000 que estableix les especificacions tècniques que han de complir els vehicles especials per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada i els procediments per al control de conformitat amb les especificacions.

Aquesta guia és aplicable a partir del 02-03-2020 i reemplaçarà qualsevol document que hagués estat emès amb anterioritat relatiu a l’aplicació del Reial Decret 237/2000.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris