Ajuts i subvencionsAutomoció i vehiclesEmpreses i professionalsEnergia i instal·lacionsMedi ambientServeis, comerç i consum

» Espanya. Publicat el Reial decret llei 14/2022, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

El passat 2 d’agost es va publicar al BOE el Reial decret llei 14/2022 de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural, que conté diverses mesures dirigides tant al sector del transport com a relatives a beques i ajuts a l’estudi i al foment de l’eficiència i l’estalvi energètics.

El nou text, que entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), s’aprova en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

Entre les noves mesures establertes destaquen les següents:

 

Pla d’estalvi energètic i climatització

En aquest Reial decret llei s’inclou un Pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització per reduir ràpidament el consum d’energia en edificis administratius, comercials i de concurrència pública, tal com es defineix al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE ), així com facilitar el compliment dels compromisos europeus derivats del conflicte a Ucraïna. El document impulsa també l’electrificació de l’economia, en agilitzar les tramitacions de les xarxes i les infraestructures i potencia l’emmagatzematge i l’autoconsum. De la mateixa manera, també promou la substitució de gas natural per gasos renovables en facilitar-ne la injecció a la xarxa de gasoductes.

 

Obligacions addicionals al RITE

La normativa aprovada a l’article 29 complementa el RITE, incrementant temporalment les obligacions de gestió i de consum eficient dels immobles de les administracions públiques; els establiments comercials, com ara grans magatzems o centres comercials; els espais culturals, com ara cinemes o centres de congressos; o les infraestructures destinades al transport de persones, com ara estacions i aeroports. Amb més detall:

  • Tindran les temperatures de calefacció i refrigeració limitades a 19 i 27 graus centígrads respectivament; a partir del 09-08-2022, que estarà en vigor fins al 01-11-2023.
  • Exhibiran a cartells o pantalles les mesures obligatòries d’estalvi, entre d’altres addicionals que redueixin el consum. A complir a partir del 02-09-2022 i la seva vigència serà efectiva fins al 01-11-2023.
  • Abans del 30-09-2022 hauran de disposar de tancaments automàtics a les portes d’accés per impedir que es quedin permanentment obertes, amb el consegüent malbaratament per pèrdues d’energia a l’exterior.
  • L’enllumenat dels aparadors haurà d’estar apagat des de les 22:00 hores. Aquesta disposició també s’aplica als edificis públics que estiguin desocupats en aquell moment. A complir a partir del 09-08-2022 i ho hauran de fer fins al 01-11-2023.
  • Aquells immobles que hagin passat la inspecció d’eficiència energètica abans de l’01-01-2021 s’hauran de sotmetre a una revisió extraordinària abans del 31-12-2022, de manera que tots els edificis amb un consum de climatització rellevant hagin superat una inspecció als darrers dos anys.

 

Foment d’electrificació, autoconsum i gasos renovables

D’altra banda, la nova norma també inclou mesures per substituir els combustibles fòssils per renovables. Entre aquestes destaca l’acceleració de les tramitacions de les xarxes elèctriques, disminuint els requisits, especialment en el cas de les infraestructures de transport i de les considerades singulars, com les interconnexions entre les illes, que corresponen a Red Eléctrica de España.

En el cas de l’autoconsum, s’accepta el canvi de modalitat (sense excedents, amb excedents) cada quatre mesos, i s’estableix un nou mecanisme en el cas que una nova instal·lació amb dret a compensació dels excedents trigui més de dos mesos a regularitzar-se.

Finalment, s’habilita un procediment administratiu perquè les instal·lacions de producció de gasos renovables, com ara el biogàs, el biometà o l’hidrogen, es puguin connectar a la xarxa de gasoductes de transport i distribució, de manera que vagin desplaçant el gas d’origen fòssil.

 

Foment del transport públic

Amb l’objectiu de fomentar el transport públic i reduir l’ús del vehicle privat per contribuir a disminuir la nostra dependència energètica i la nostra petjada de carboni, s’adopten mesures adreçades al transport públic, articulant la gratuïtat dels serveis de Rodalies i Mitja Distància convencional per a usuaris recurrents entre l’1 de setembre i el 31 de desembre.

També destaquen altres mesures com ara els descomptes Avant del 50% i les rebaixes del 50% en determinats trajectes no OSP.

 

Ajuts al sector transport

El text reforça la posició del transportista efectiu, per evitar que es treballi de manera estructural per sota dels costos individuals. Així mateix, s’habilita una nova convocatòria d’ajudes directes al sector del transport terrestre dotada amb 450 milions d’euros, replicant les ja establertes el mes de març passat pel RD-Llei 6/2022, incloent en aquesta ocasió als autobusos urbans.

El text, a més, recull mesures de suport econòmic al transport terrestre i foment del transport públic i d’altres de caire tècnic i de seguretat en l’àmbit marítim i aeri, que garanteixin una millor qualitat de servei als usuaris del transport, i permetin millorar-ne la seguretat de tripulacions i passatgers.

 

Transport de mercaderies per carretera

S’estableixen mesures perquè el preu del transport cobreixi els costos individuals incorreguts pel transportista efectiu, en aquells supòsits en què es produeixen els desequilibris més grans en la negociació. També recull obligacions perquè es reflectisca per escrit el preu del transport i les despeses connexes, és a dir, els costos individuals efectius assumits pel transportista.

 

Ajuts directes

Aquest Reial decret llei recull un nou paquet d’ajudes directes a les empreses de transport terrestre de mercaderies i passatgers a causa de l’alta dependència del preu del combustible d’aquest sector estratègic.

 

Mesures en el transport aeri

Davant l’evolució de l’evolució de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19, el reial decret llei elimina l’obligatorietat de l’aplicació de les directrius d’operació vinculades amb la pandèmia als aeroports i s’estableix que siguin recomanacions (ús mascaretes, presa de temperatura, distància a les cues per als controls).

 

Mesures al transport marítim

Es permet que les empreses navilieres espanyoles puguin contractar serveis de seguretat privada que n’assegurin la protecció quan naveguin per aigües amb risc de cometre’s actes de pirateria i puguin prevenir-los per efecte de la dissuasió o la repulsió.

 

Font: Consell de ministres

Sobre l'Autor

Sóc Llicenciat en Ciències Ambientals i especialista en legislació ambiental. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris