Energia i instal·lacions

» Catàleg de mesures estandarditzades d’actuacions d’eficiència energètica.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) sotmet a informació pública la proposta d’ordre ministerial que estableix el catàleg de mesures estandarditzades d’actuacions d’eficiència energètica.

La proposta inclou una primera relació d’actuacions, amb més de 40 fitxes tècniques –podran ampliar-se o modificar-se en fases successives–, perquè les empreses calculin la reducció de consum final que poden obtenir amb aquestes actuacions i justificar amb els corresponents Certificats d’Estalvi Energètic (CAE). També estableix el procediment per a la gestió i l’actualització periòdica.

Els CAE, regulats pel Reial Decret 36/2023, permetran que les empreses amb obligacions d’estalvi energètic compleixin els seus compromisos de manera flexible i més eficaç, mitjançant la promoció directa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica als sectors consumidors d’energia final: indústria, transport, serveis, residencial i agricultura.

Hi ha dos tipus d’actuacions susceptibles de proporcionar CAE, singulars i estandarditzades. Les primeres necessiten una metodologia que es publicarà en una propera ordre ministerial, mentre que les segones, fàcilment replicables, es poden catalogar, permetent conèixer per endavant quant estalvi i quants CAE es poden aconseguir, aportant transparència i agilitat al sistema.

Un exemple d’aquest segon tipus d’actuacions és la substitució de l’equip o equips de climatització (calefacció i/o refrigeració) en un edifici del sector terciari (hotels, restaurants, hospitals, centres educatius, biblioteques, centres culturals, oficines…) per una bomba de calor tipus aire-aire, o aire-aigua, no afecta l’actuació als elements que configuren la instal·lació tèrmica.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 15-06-2023 i s’han de remetre a l’adreça de correu: bzn-CAE@miteco.es indicant a l’assumpte: “Plantilla Alegaciones Orden Catálogo”.

Pots accedir als documents de la proposta a través del següent enllaç

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris