Energia i instal·lacionsMedi ambient

» Consulta pública de l’esborrany de l’Estratègia d’Emmagatzematge Energètic

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha tret a consulta pública l’esborrany de l’Estratègia d’Emmagatzematge Energètic.

La “Estratègia de Emmagatzematge Energètic” aborda l’anàlisi tècnica de les diferents tecnologies i solucions per a l’emmagatzematge d’energia, la diagnosi dels reptes actuals que enfronta el seu desplegament, l’anàlisi de la seva cadena de valor per a establir les eines necessàries per reforçar la competitivitat d’indústria nacional, les línies d’acció per avançar en el compliment dels objectius previstos i les oportunitats que suposa l’emmagatzematge per al sistema energètic i per al país.

La transició cap a la neutralitat climàtica suposa una profunda transformació de sistema energètic, que passarà a estar alimentat, fonamentalment, per recursos renovables. El caràcter variable i estocàstic d’algunes d’aquestes fonts energètiques fa necessari comptar amb diverses eines que confereixin flexibilitat a sistema, entre les quals es troba l’emmagatzematge.

El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) preveu el desenvolupament de l’emmagatzematge com una de les eines clau per atorgar flexibilitat a el sistema elèctric de cara a donar suport a el creixement significatiu en generació renovable, així com contribuir a la gestió de les xarxes elèctriques, la participació de la ciutadania en el canvi de model energètic i una major competència i integració en el mercat elèctric. Per tal de desenvolupar el que preveu el PNIEC, aquesta Estratègia aborda l’anàlisi tècnica de les diferents alternatives de generació, la diagnosi dels reptes actuals de l’emmagatzematge energètic, les línies d’acció per avançar en el compliment dels objectius previstos i les oportunitats que suposa l’emmagatzematge per al sistema energètic i per al país.

Hi ha una àmplia varietat de tecnologies d’emmagatzematge amb diferents aplicacions i característiques que són complementàries a l’hora d’atorgar flexibilitat a el sistema energètic, ja sigui per la seva aplicació en el sector elèctric i la seva relació amb l’electrificació de l’economia, o bé, en els diferents usos finals, com l’emmagatzematge d’energia tèrmica.

Durant l’elaboració d’aquesta Estratègia ja s’han fet els primers passos per transformar, d’acord amb les Directives Europees, el marc regulador que necessitarà reformular per integrar l’emmagatzematge, tant a gran escala com darrere del comptador. No obstant això, encara serà necessari adaptar la regulació a les noves característiques implícites a aquestes tecnologies per al desenvolupament d’aquest nou agent de el sector energètic. Una de les qüestions clau vindrà també determinada per l’obertura de la participació de l’emmagatzematge als existents i futurs mecanismes de mercat.

Es presenten diverses oportunitats en el desenvolupament de l’emmagatzematge al llarg de tota la cadena de valor. El desenvolupament de nous models de negoci suposa una oportunitat en termes d’ocupació, creació i enfortiment d’una indústria nacional i reducció de la dependència de materials crítics de l’exterior. Mantenir el lideratge ja existent a nivell nacional és clau, alhora que s’obren una infinitat d’oportunitats en el desenvolupament de tecnologies que seran fonamentals en el futur. L’aprofitament d’aquesta finestra d’oportunitat pot suposar obtenir un lideratge tecnològic i industrial que serveixi com a palanca en la recuperació de país.

Els nous nínxols de negoci vinculats a l’emmagatzematge podran desenvolupar al llarg de tots els sectors d’ús final. Hi ha aplicacions per a l’emmagatzematge en la mobilitat amb el vehicle elèctric, que ofereix un ventall de nous productes i serveis; en el sector de l’edificació a través de ‘l’autoconsum elèctric i amb aplicacions d’emmagatzematge d’energia tèrmica integrats en l’edificació i en els seus components; en el cas de el sector industrial, que presenta un fort potencial d’autoconsum amb emmagatzematge, integració energètica i descarbonització de processos que utilitzen energia tèrmica, tant fred com calor; així com a la resta de sectors, mitjançant aplicacions d’autoconsum.

Les palanques de recerca, desenvolupament i innovació seran necessàries per a, d’una banda, accelerar el desenvolupament tecnològic necessari per al desplegament massiu de l’emmagatzematge, i, de l’altra, aprofundir en el lideratge tecnològic en tecnologies baixes en carboni.

El canvi de paradigma de el sector energètic implica també atorgar un paper central a la ciutadania en el nou disseny de sistema energètic. Per a això, l’emmagatzematge crea una conjuntura propícia per a la participació ciutadana, la creació d’ocupació de qualitat, i la millora del medi ambient.

El desplegament de les tecnologies d’emmagatzematge es realitzarà amb un enfocament integral en la sostenibilitat, analitzant els seus impactes al llarg de tot el cicle de vida de les tecnologies i minimitzant-los.

Les necessitats mínimes d’emmagatzematge per a Espanya, derivades dels objectius del PNIEC i de l’esborrany de l’Estratègia de Descarbonització a llarg termini (ELP) 2050 s’han quantificat en aquesta estratègia, passant dels 8,3GW disponibles en l’actualitat a un valor de al voltant de 20GW el 2030 i 30GW el 2050 de potència d’emmagatzematge total disponible en aquest any. Aquesta quantificació inclou l’emmagatzematge a gran escala diari i setmanal, emmagatzematge darrere de el comptador i emmagatzematge estacional segons l’estat actual de la tecnologia.

Es poden presentar al·legacions a aquest projecte fins al 09-11-2020 mitjançant l’adreça de correu: bzn-almacenamiento-ener@miteco.es.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris