AlimentacióAutomoció i vehiclesEdificació i construccióEnergia i instal·lacionsQualitatQuímica i farmacèuticaSeguretat industrial i enginyeriaTecnologies de la informació

Consulta pública prèvia. Nova Llei d’Indústria.

L’actual Llei d’Indústria data del 1992 i des de llavors són evidents els grans canvis experimentats. Per aquest motiu, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sotmet a consulta pública prèvia una nova Llei d’Indústria.

L’objectiu de la nova Llei d’Indústria és establir el marc de seguretat i qualitat industrial que permeti el ple desenvolupament de les nostres indústries en línia amb les exigències del mercat, alhora que prevegi les normes bàsiques d’ordenació de les activitats industrials per les administracions Públiques, els mitjans i els procediments per coordinar les competències en matèria d’indústria de les administracions esmentades, i regular l’actuació de l’Administració de l’Estat en relació amb el sector industrial.

També cal tenir en compte les circumstàncies especials de les pimes industrials a través d’un tractament diferencial, que doni suport i fomenti l’emprenedoria, així com de les empreses de mitjana capitalització, essencials per al futur desenvolupament industrial.

La futura Llei abordarà aspectes com ara la política i promoció industrial, la reindustrialització, la neutralitat climàtica i economia circular, la digitalització industrial, la seguretat i qualitat industrial, i la governança.

Per tal d’estructurar les observacions, es proporcionen les preguntes següents:

  • POLÍTICA I PROMOCIÓ INDUSTRIAL: Quins instruments de suport a la transformació industrial creu que es podrien articular en una llei d’indústria? Considera que cal abordar altres assumptes?
  • REINDUSTRIALITZACIÓ: Com creu que cal abordar una reindustrialització d’acord amb la unitat de mercat, la cohesió social i la vertebració solidària dels diferents territoris?
  • NEUTRALITAT CLIMÀTICA I ECONOMIA CIRCULAR: Quins elements de suport a la indústria creu que ha de contemplar la Llei per afavorir la neutralitat climàtica i l’econòmica circular?
  • TRANSFORMACIÓ DIGITAL (DIGITALITZACIÓ): Com creu que cal abordar a la Llei l’àmbit digital?
  • SEGURETAT INDUSTRIAL I QUALITAT INDUSTRIAL: Creieu que hi ha algun altre aspecte de seguretat i qualitat industrial que ha de contemplar la norma?
  • GOVERNANÇA: Com pot la Llei reforçar la coordinació per a l’aplicació i el desenvolupament de les Directives sobre Mercat Únic Europeu a Espanya? Quina estructura o mecanisme de governança proposa?

El termini per presentar al·legacions finalitza el 17-05- 2022 i podran remetre’s a l’adreça de correu: leydeindustria@mincotur.es indicant a l’assumpte: ” Consulta previa Ley de Industria”.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris