Energia i instal·lacions

» Guia d’energia solar tèrmica per a processos industrials.

L’ Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) i l’ Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL) han publicat la Guia d’Energia Solar Tèrmica per a Processos Industrials.

Està dirigida a tots els professionals relacionats amb el sector ja siguin industrials, associacions d’empreses, empreses de serveis energètics, instal·ladors i mantenidors, enginyeries, auditors energètics, administracions públiques de tots els nivells, entitats de control, així com qualsevol altre agent que es consideri involucrat.

Els objectius d’aquest document són:
– Promoure l’ús d’instal·lacions solars tèrmiques de baixa temperatura en processos industrials directament per part dels usuaris o bé a través d’Empreses de Serveis Energètics
– Facilitar a tots els agents interessats (enginyeries, empreses del sector industrial, administracions, etc.) la informació necessària per eliminar les possibles incerteses que aquest ús pogués generar.
– Donar visibilitat als avantatges que suposa el mateix, estalvi energètic i econòmic, millora de la petjada de carboni, millora de la imatge corporativa, etc.
– Posar en valor l’experiència adquirida en el transcurs del temps a través de projectes reals.
– Definir i difondre’n les singularitats tècniques per facilitar la instal·lació d’energia solar tèrmica en processos industrials.
– Conèixer el potencial qualitatiu definint el tipus d’indústria i de processos objecte de poder incorporar energia solar tèrmica i, de manera aproximada, el potencial quantitatiu de contribució sobre el consum d’energia final.
– Analitzar la viabilitat tecnicoeconòmica d’instal·lacions solars tèrmiques per a processos industrials
– Orientar les administracions públiques a l’hora de dissenyar els programes d’ajuts de manera més efectiva.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris