Edificació i construccióQualitat

» Consulta pública. Informe sobre requisits d’avaluació de conformitat del control de producció dels formigons fabricats en central, en el marc de la instrucció tècnica aprovada per Reial Decret 163/2019 (ITCPH-19).

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo posa en consulta pública l’Informe sobre requisits d’avaluació de conformitat del control de producció dels formigons fabricats en central, en el marc de la instrucció tècnica aprovada per Reial Decret 163/2019 (ITCPH-19).

Aquest document està destinat a aclarir dubtes i facilitar el compliment de la normativa aplicable per a la posada en pràctica de la certificació de conformitat amb el Reial Decret 163/2019 , pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica per a la realització de control de producció dels formigons fabricats en central (ITCPH-19), així com la seva integració amb el Reial Decret 1247/2008.

El termini límit de presentació d’al·legacions, observacions o suggeriments finalitza el dissabte, 29 de maig de 2021.

Les al·legacions es poden remetre a l’adreça de correu participacion_csegind@mincotur.es indicant a l’assumpte: “Nom de l’empresa / entitat – Informe evaluación conformidad hormigones (ITCPH-19)”.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris