Tecnologies de la informació

Nou Reglament per reforçar l’ecosistema europeu de semiconductors i pel qual es modifica el Reglament UE 2021/694 de Xips.

En data 18-09-2023 es publica el Reglament UE 2023/1781 que estableix un marc per a reforçar l’ecosistema de semiconductors a escala de la Unió, en particular mitjançant les mesures següents:
a) crear la iniciativa Xips per a Europa;
b) establir els criteris per reconèixer i brindar suport a les instal·lacions de producció integrada que siguin instal·lacions pioneres i que fomentin la seguretat del subministrament i la resiliència de l’ecosistema de semiconductors de la Unió;
c) establir un mecanisme de coordinació entre els Estats membres i la Comissió per fer un inventari del sector dels semiconductors de la Unió i fer-ne el seguiment, així com per a la prevenció de crisis i la resposta a situacions d’escassetat de semiconductors i, quan s’escaigui, per consultar les parts interessades del sector dels semiconductors.

Aquesta legislació té per objecte:
– garantir les condicions necessàries per a la competitivitat i la capacitat d’innovació de la Unió, així com l’adaptació de la indústria als canvis estructurals,
– millorar el funcionament del mercat interior establint un marc jurídic uniforme de la Unió per augmentar la resiliència i la seguretat del subministrament de la Unió a l’àmbit de les tecnologies de semiconductors.

Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de 3 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris